Υπηρεσίες & Εξοπλισμός

Όργανα

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας απαιτούν ειδικά εργαλεία και όργανα. Η εταιρία και τα συνεργεία της είναι εφοδιασμένα με τα πλέον ειδικά εργαλεία για όλες τις εφαρμογές.

Η εταιρία μας διαθέτει όλα τα απαιτούμενα όργανα, μετρητές ισχύος, γεννήτριες σημάτων, μετρητές συχνότητας, αναλυτές φάσματος, wiltron, πολυάριθμους ειδικούς υπολογιστές που δίνουν την δυνατότητα για πλήρη έλεγχο και μέτρηση των εγκαταστάσεων.

Μετά το πέρας των εγκαταστάσεων, της συντήρησης ή της επισκευής παραδίδουμε στους πελάτες ειδικό έντυπο μετρήσεων.

M-Tel - Υπηρεσίες Όργανα
M-Tel - Υπηρεσίες Όργανα
M-Tel - Υπηρεσίες Όργανα

Υπηρεσίες

Αντικείμενο της εταιρίας μας είναι η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της ραδιοφωνίας, της τηλεόρασης, των επικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) κλπ.

Η Εταιρία αναλαμβάνει υπηρεσίες που αφορούν την:

Εγκατάσταση και συντήρηση ολοκληρωμένων σταθμών κινητής τηλεφωνίας, πυλώνων και άλλων μεταλλικών κατασκευών

Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ακτινοβολίας παντός τύπου στο χώρο της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης

Εγκατάσταση και συντήρηση ολοκληρωμένων σταθμών βάσεων κινητής τηλεφωνίας INDOOR , OUTDOOR κ.τ.λ

Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ραδιοζεύξεων παντός τύπου (SDH - PDH - ETHERNET)

Εγκατάσταση & συντήρηση κεραιοσυστημάτων κινητής τηλεφωνίας

Εγκατάσταση συστημάτων οπτικών ινών

Εγκατάσταση και συντήρηση μισθωμένων γραμμών (Hub & πελάτες)